fbpx

Våra policies

Vår kvalitetspolicy

 • RC Hiss levererar rätt tjänster och produkter i rätt tid, som tillgodoser kundernas krav, behov och förväntningar avseende funktion och tillförlitlighet.
 • De löftena om kvalitet och service vi ger vid marknadsföring och försäljning uppfylls.
 • En ständig förbättring av kvaliteten på våra produkter/tjänster är en självklarhet.

Vår miljöpolicy

 • RC Hiss utvecklar och förvaltar hissar och hissmaterial för att under hela livscykeln begränsa miljöbelastningen.
 • Ständiga förbättringar genom sparsamhet av ändliga resurser och undvikande av material och metoder med miljörisker.
 • Vid vårt arbete utreder, beaktar och vid behov åtgärdar vi eventuella miljörisker.
 • Vi arbetar i samverkan med kunder och leverantörer för att gemensamt minska miljöbelastningen.
 • Varje medarbetare tar med kunskap och engagemang, miljöansvar för sin del av verksamheten enligt gällande lagar och förordningar.

Vår arbetsmiljöpolicy

 • RC Hiss värnar om en arbetsmiljö inom företaget, där alla medarbetare känner sig välmående såväl när de går till, som från arbetet.
 • Arbetsmiljöarbetet är känt och tillämpas av var och en inom vårt företag.
 • Vi följer de regler som gäller för vår arbetsmiljö och påpekar eventuella brister som upptäcks, så att de kan rättas till så snabbt som möjligt.
 • Vid förändringar i verksamheten strävar vi hela tiden efter att förbättra arbetsmiljön

Vår policy för socialt ansvarstagande

 • RC Hiss följer lagar och förordningar och arbetar för en säker arbetsmiljö som främjar hälsa och jämlikhet, där alla medarbetare känner sig välmående såväl när de går till, som från arbetet.
 • Vi accepterar inte någon form av diskriminering pga religion, etniskt ursprung, hudfärg, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande. Vi accepterar inte barnarbete.
 • Våra medarbetare tar med kunskap och engagemang, miljöansvar för sin del av verksamheten enligt gällande lagar och förordningar och vi samarbetar med våra leverantörer för att använda produkter som påverkar miljön så lite som möjligt.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Kontakta oss

så hjälper vi dig med förslag på lösningar

Slå oss gärna en signal:

0340-188 20

Eller maila in din fråga så svarar vi så fort vi kan

Felanmälan, dygnet runt:

0771-22 77 00