fbpx

Dataskyddsinformation för användare

1. Vilken information innehåller detta dokument för dig?

När man besöker vår webbplats behandlas dina personuppgifter på ett sätt som göra att vi säkerställer vi att vi följer kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.
Nedan vill vi ge dig en detaljerad översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter och dina personuppgiftsrättigheter.

2. Vem är ansvarig för databehandlingen och vem är dataskyddsombudet (DPO)?

2.1 Ansvarig för behandlingen av data: RC Hisservice AB
Box 1116
432 15 Varberg
Sverige
Email: info@rchiss.se

2.2 Vårt dataskyddsombud:
TK Elevator International Holding B.V. DPO / Arjen Hess
Fascinatio Boulevard 806-808 2909VA Capelle aan den IJssel Netherlands
Email: dpo.bbno@tkelevator.com

3 . Omfattning och ändringar av denna sekretesspolicy.

3.1. Denna sekretesspolicy gäller uteslutande vid användningen av vår webbplats. Den gäller inte för andra tjänsteleverantörers webbplatser som vi länkar till. Vi tar inget ansvar för tredje parts uttalanden och riktlinjer från tredje part. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sekretesspolicyer och praxis för sådana tredje parter.
3.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa datasekretessregler från tid till annan i enlighet med framtida ändringar som rör insamling och behandling av personuppgifter.

4. Vilka datakategorier använder vi och var kommer de ifrån?

De personuppgifter som behandlas på vår webbplats kommer att samlas in från följande källor:

4.1. Från dina enheter, när du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar som standard Internet Protocol (IP)-adressen (ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när Internet används), webbplatsen från vilken du går in på vår webbplats, filerna du får tillgång till från oss, datum för ditt besök och allmän information om din webbläsare (version och typ).

4.2. Direkt från dig när du fyller i ett kontaktformulär eller registrerar dig för att få personliga tjänster. I dessa fall kommer du att informeras om den avsedda användningen och vid behov inhämta ditt samtycke.

4.3. Från cookies, när du besöker vår webbplats associeras cookies-identifierare med dina onlineidentifierare som tillhandahålls av dina enheter. I dessa fall kommer du att informeras om den avsedda användningen och vid behov kommer ditt samtycke att begäras för installation av cookies på dina enheter. För mer information besök vår cookiepolicy.

5. Vilka är syftena och på vilken rättslig grund behandlas dina uppgifter?

Personuppgifterna kan behandlas för följande ändamål:

5.1. Säkerhetsändamål. Informationen som samlas in från dina enheter (se punkt 4.1) behandlas för att säkerställa webbserverns stabilitet och säkerhet och för att visa vår webbplats för besökare (t.ex. från telefon, bärbar dator eller annan enhet). Dessa data får endast analyseras i anonymiserad form för statistiska ändamål. 5.1.1. Hantering enligt lag: Hanteringen är nödvändig för RC Hiss:s legitima intressen och ändamål. (Art. 6 (1) (f) GDPR i enlighet med Art. 32 (1) GDPR).

5.2. Förfrågningar om produkter och tjänster. När du kontaktar oss via kontaktformulären eller via kontaktadresserna på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar och uppfylla eventuella begäran, för att kunna kontakta dig vid behov. De personuppgifter som behandlas kommer att vara de du väljer att förse oss med och/eller de som efterfrågas i kontaktformulären: t.ex. förnamn, efternamn, e-post, adress, telefonnummer samt innehållet i din förfrågan.

5.2.1. Processens laglighet. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt eller för att vidta åtgärder på någons begäran innan ett avtal ingås (Art. 6 (1) (b) GDPR).

5.2.2. Datalagring. Informationen kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla någons begäran dock inte längre än tre (3) månader efter det att vi mottagit begäran.

5.3. Media. När du kontaktar talespersonen för ditt land/region för pressinformation kommer dina personuppgifter att behandlas för att besvara din begäran. De personuppgifter som behandlas kommer att vara de som du frivilligt har lämnat till talespersonen inklusive förnamn, efternamn och e-postadress.

5.3.1. Hantering enligt lga. Behandlingen baseras på ditt samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR).

5.3.2. Datalagring. Informationen kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke.

5.4. Klagomål. När du gör ett klagomål relaterat till en av våra produkter eller tjänster kommer dina personuppgifter att behandlas för att svara på, och hantera ditt klagomål. Personuppgiftsprocessen kommer att vara de du bestämmer dig för att tillhandahålla oss när du lämnar in ditt klagomål: t.ex. förnamn, efternamn, e- post, adress, telefonnummer samt innehållet i ditt klagomål.

5.4.1. Hantering enligt lag: Hanteringen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (Artikel 6 (1) (c) GDPR).

5.4.2. Datalagring. Informationen kommer att bevaras under den tid som fordran kvarstår, när den är klar kommer informationen att lagras vederbörligen spärrad under den tid som krävs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

5.5. Karriär. När du besöker vår karriärsektion för att söka ett specifikt jobb eller skicka oss en ansökan, kommer dina personuppgifter att behandlas för att hantera din ansökan i våra lediga tjänster och/eller för att hitta jobberbjudanden enligt din erfarenhet. De personuppgifter som behandlas kommer att vara de du bestämmer dig för att tillhandahålla oss och/eller begärde i jobberbjudandet: t.ex. förnamn, efternamn, e-post, adress, telefonnummer, arbetserfarenhet, löneförväntningar, personligt brev, CV och annan information som du bestämmer dig för att bifoga i din ansökan.

5.5.1. Hantering enligt lag. När du ansöker till ett specifikt jobb, är den rättsliga grunden för fullgörandet att upprätthålla ett kontrakt och/eller vidta eventuella åtgärder innan kontraktet ingås. (Art.6 (1) (b) GDPR. När du skickar in en jobbansökan är detta den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke (Art. 6 (1) (a) GDPR).

5.5.2. Datalagring. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som anges i dataskyddsinformationen som ingår i jobbannonserna och/eller i karriärsektionen. Inskickade ansökningar kommer att raderas två (2) år efter att du skickade din ansökan till oss.

5.6. Rapporter. De personuppgifter du lämnar vid anmälan (namn, kontaktuppgifter, redovisade fakta etc.) kommer att användas för att behandla anmälan (inklusive utredning av ärendet och efterföljande utredning samt vid behov rapportering till myndigheterna.
5.6.1. Hantering enligt lag. Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse (Art. 6 (1) (e) i enlighet med GDPR och rättslig skyldighet (Art. 6 (1) (c) GDPR).

5.6.2. Datalagring: Informationen du lämnar när du lämnar in en incidentrapport kommer att lagras så länge det är nödvändigt att avgöra om en utredning av påstådda fakta behöver genomföras. Om det fastställs att det inte är nödvändigt att inleda en utredning, kommer informationen att bevaras under den period som är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Om det fastställs att det krävs en utredning kommer uppgifterna att lagras så länge som det är nödvändigt för att genomföra utredningen samt genomföra åtgärder, och vid behov för konsekvent lagföring.

Automatiserade individuella beslutsprocesser vilka kan leda till rättslig påverkan på dig, eller på annat sätt ha väsentliga effekter på dig sker inte i samband med din användning av denna webbplats.

6. Vem tar emot dina uppgifter?

6.1. Om inte avslöjandet är obligatoriskt för juridiska krav, kommer informationen som behandlas på vår webbplats att behandlas inom vårt företag endast av personer och avdelningar (t.ex. rekryteringsavdelning, försäljningsavdelning, marknadsavdelning, etc.), som behöver den för ovan nämnda ändamål.

6.2. Inom vår företagsgrupp kan en del av dina uppgifter överföras till specifika platser inom koncernen (företag/affärsområde), om de utför centraliserade databehandlingsuppgifter för koncernens anslutna företag (t.ex. centraliserade IT-applikationer). Överföringen av personuppgifter till TK Elevator Group sker under TK Elevator Groups berättigade intresse (skäl 48 GDPR). TK-Elevator group har företag lokaliserade utanför EU/EES, därför kan dina uppgifter överföras utanför Europa, för sådana dataöverföringar har standardavtalsklausuler antagits (artikel 46 punkt 2 lit c GDPR).

6.3. Dessutom använder vi delvis externa tjänsteleverantörer som enligt dataskyddsbestämmelser är skyldiga att uppfylla sina dataskyddsförpliktelser (t.ex. serverleverantörer inom följande områden: IT-tjänster och infrastruktur, kundtjänster etc.). Vissa tjänsteleverantörer kan finnas utanför EU/EES. Detta görs i överensstämmelse med dataskyddskraven med en särskild försäkran om en adekvat dataskyddsnivå. Försäkringen tillhandahålls av en lämplig garanti (t.ex. i form av standardavtalsklausuler enligt artikel 46 punkt 2 lit c GDPR eller baserat på ett adekvathetsbeslut enligt artikel 45 GDPR).

7. Vilka dataskyddsrättigheter kan du göra anspråk på som berörd person?

7.1. Du har rätt till information om de aktuella personuppgifterna och rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling och dataportabilitet samt vid behandling enligt art. 6 (1) (e) och (f) enligt GDPR, rätten att invända mot behandling.

7.2. I den mån du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR, kan du återkalla detta samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades.

7.3. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran som uttryckligen anger din förfrågan till dataskyddsombudet (se kontaktuppgifter i punkt 2.2).

7.4. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss är: Integritetsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss

så hjälper vi dig med förslag på lösningar

Slå oss gärna en signal:

0340-188 20

Eller maila in din fråga så svarar vi så fort vi kan

Felanmälan, dygnet runt:

0771-22 77 00